+98 21 71126029

این شماره فقط مختص به متقاضیان استخدام برای شغل اپراتور است.

تقاضای تماس تلفنی

با لمس دکمه‌ی «ارسال»، شما موافقت خود را جهت پردازش اطلاعات شخصی‌تان ازجمله: جمع‌آوری، نگهداری، ذخیره‌سازی، استفاده و نگهداری از آن‌ها در پایگاه الکترونیکی داده‌ها، اعلام می‌کنید.